Hostingmarkt

Ontwikkeling
De Nederlandse hostingbranche heeft zich sinds de start rond de eeuwwisseling sterk ontwikkeld. De eerste tien jaar kenmerken zich door een periode van sterke groei bij alle providers in een jonge opkomende markt. Aan het aan eind van deze periode is de groei afgevlakt. Providers hebben dit aangegrepen om de eigen organisatie verder te professionaliseren en efficiënter in te richten. Gelijktijdig zijn belangrijke kostencomponenten zoals rackspace, verbindingen en traffic in deze periode sterk gedaald. Dit heeft bij veel internet service providers geleidt tot een sterke toename van de winstgevendheid.

Consolidatie
De hostingmarkt is volwassen geworden en deels verzadigd. De autonome groei bij veel bedrijven is de laatste jaren beperkt geweest. Samen met een gezonde financiële situatie hebben diverse partijen besloten om op overnamepad te gaan. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot een consolidatieslag onder middelgrote hosting providers. Wat betreft omvang zou men, naar aanleiding van deze consolidatieslag, in Nederland globaal drie soorten internet service providers kunnen onderscheiden;

-          Groot                   ( > € 15 miljoen / > 100 medewerkers)

-          Medium              ( € 3-8 miljoen / > 35 medewerkers)

-          Klein                     ( < € 3 miljoen / < 20 medewerkers)

Strategische acquisities

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op in de hosting branche. Dit gaat vaak gepaard met hoge investeringen, schaalvergroting is hierbij dan ook essentieel. Specifieke acquisities kunnen door hun schaal- en synergievoordelen vaak direct bijdragen aan het resultaat.

Door de reële en aantoonbare schaal- en synergievoordelen wordt er direct waarde gecreëerd bij een strategische overname. Als gevolg hiervan zijn dit type transacties vaak heel goed te realiseren met een externe acquisitiefinanciering.

hostingmarkt